Close

IOPConnect

Log in to personalise your experience and connect with IOP.


IOP Wales quiz night at Xplore: The Science of Wales

Come and test your knowledge on the science and scientists from Wales in this event by Explore! discovery centre and the IOP.


Can you guess all the answers in our fun science quiz all about Wales? How much do you know about Welsh scientists? What are some of the most beautiful and scientifically interesting landmarks in Wales? Come along, test your knowledge, and enjoy some geeky banter during this event at Xplore! Science Discovery Centre, Wrexham.

The quiz is run by Dr Claudia Antolini, freelance science communicator. She is an astrophysicist, a globetrotter, and an all-round geek about all things science. Claudia has performed in over 100 science shows and lived in seven countries (and Wales is her favourite!). She is a fun and passionate presenter and wants to encourage people in Wales to learn more about what the beautiful nation has contributed to science.

Entry is from 5pm, with all teams required to be seated by 5.30pm. Refreshments can be purchased from Xplore!’s café. The quiz will be delivered in both Welsh and English, and teams can answer in their preferred language. There’s a prize up for grabs for the winning team!

Teams of up to four people can be booked online or in-centre beforehand. The quiz is suitable for families with young people aged 11-plus and adult-only teams. Please remember, Welsh COVID-19 rules apply.

Event title: Quiz Night at Xplore!

Date: Saturday 7 August 2021

Times: 5pm-7pm

Cost: £5 per team (of up to four people)

Venue: Xplore! Wrexham, Henblas St, Wrexham LL13 8AE

Capacity: 20 teams

The Science of Wales poster showing a montage of scientists

Allwch chi ddyfalu’r holl atebion i’n cwis gwyddoniaeth hwyliog am Gymru? Faint rydych yn ei wybod am wyddonwyr Cymru? Beth yw rhai o’r tirnodau mwyaf prydferth a mwyaf diddorol o safbwynt gwyddonol yng Nghymru? Dewch draw i roi prawf ar eich gwybodaeth a mwynhau ychydig o gellwair gwyddonol yn y digwyddiad hwn a gynhelir yng Nghanolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore!, Wrecsam.

Y cwisfeistr fydd Dr Claudia Antolini, sy’n weithiwr llawrydd ym maes cyfathrebu am wyddoniaeth. Mae’n astroffisegydd ac yn deithwraig sydd â gwybodaeth ddi-ben-draw am bethau gwyddonol. Mae Claudia wedi cymryd rhan mewn dros 100 o sioeau gwyddoniaeth ac wedi byw mewn saith o wledydd gwahanol (a Chymru yw ei hoff wlad!). Mae’n gyflwynydd hwyliog a brwdfrydig ac mae am annog pobl yng Nghymru i ddysgu mwy am yr hyn y mae’r wlad wych hon wedi’i gyfrannu i wyddoniaeth.

Bydd cofrestru’n dechrau am 5pm, a bydd disgwyl i’r timau i gyd fod yn eu seddi erbyn 5.30pm. Bydd modd prynu lluniaeth o gaffi Xplore!. Caiff y cwis ei gyflwyno yn Gymraeg ac yn Saesneg a bydd timau’n gallu ateb yn yr iaith o’u dewis. Bydd gwobr ar gael i’r tîm buddugol!

Gellir cofrestru timau o hyd at bedwar person ymlaen llaw ar-lein neu yn y ganolfan. Mae’r cwis yn addas i deuluoedd â phobl ifanc sy’n 11 oed neu hŷn, ac i dimau o oedolion yn unig. Cofiwch, bydd rheolau COVID-19 Cymru yn berthnasol.

Teitl y digwyddiad: Noson Gwis yn Xplore!

Dyddiad: Dydd Sadwrn 7 Awst 2021

Amser: 5-7pm

Cost: £5 y tîm (hyd at pedwar person)

Lleoliad: Xplore! Wrexham, Henblas St, Wrexham LL13 8AE

Capasiti: 20 o dimau